GŁÓWNA      Fijałkowski Jacek
 
18x24cm (38,5x32cm z ramą)
 
18x24cm (38,5x32cm z ramą)
 18x24cm (38,5x32cm z ramą)
18x24cm (38,5x32cm z ramą)
 
30x40 cm (55x45cm z ramą )
 30x40 cm (55x45cm z ramą)
 30x40 cm (55x45cm z ramą)
 50x60 cm (68x78cm z ramą)
 50x60 cm (68x78cm z ramą)
30x40 cm (45x55 cm z ramą)
 30X40 CM (45X55 cm z ramą)
 
12x17cm (32x27cm z ramą)
 18x24 cm (38,5x32 cm z ramą)
 18x24 cm (38,5x32 cm z ramą)